Athlete Trotter | Ban tổ chức giải

Giới thiệu về Athlete Trotter 

Chúng tôi là những vận động viên tổ chức các sự kiện thể thao và tác động đến cộng đồng tại Việt Nam, Pháp và Hoa Kỳ. Bạn có thể xem Trang web chính thức tại đây để tìm hiểu thêm về Chương trình Quần vợt của chúng tôi tại Pháp, Hỗ trợ học bổng cho các vận động viên muốn du học tại Hoa Kỳ và các chương trình của chúng tôi tại Việt Nam, chúng tôi sẽ giải thích bên dưới. Một khía cạnh rất quan trọng về chúng tôi là chúng tôi là một công ty tập trung vào Tác động đến Xã hội & Cộng đồng. Chúng tôi muốn thúc đẩy sự hòa nhập, lòng hào phóng và cả hệ sinh thái trong các dự án khác nhau của chúng tôi trên toàn thế giới bằng cách hành động và chia sẻ về nó.

Giải chạy The Lakes Race - Vol 6

26/05/2024
Bình Dương