Báo Nông Nghiệp Việt Nam

Giới thiệu về Báo Nông Nghiệp Việt Nam

Nông nghiệp Việt Nam là một cơ quan báo chí trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam. Tờ báo phát hành chủ yếu tại các vùng nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa, hướng tới đối tượng độc giả là nông dân và người hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, phát triển nông thôn