Great Race Solution

Giới thiệu về BTC giải Great Race Solution

Great Race Solution là đơn vị được thành lập với Core Team từ những chuyên gia đã làm nên hệ thống giải chạy lớn nhất Việt Nam.

Chúng tôi tự hào trong suốt 5 năm phát triển bùng nổ của phong trào chạy bộ Việt Nam từ 2018 đến 2023 đã phục vụ gần 100.000 lượt Vdv tham dự các giải chạy tại khắp các tỉnh thành, từ Thủ đô Hà Nội tới Thành phố Hồ Chí Minh an toàn, có những trải nghiệm của một giải chạy quy mô và chuyên nghiệp.

Năm mới 2024 Great Race Solution mong muốn được hợp tác với các đơn vị tổ chức, các Tỉnh thành và các đơn vị tổ chức giải chạy nhằm phát triển phong trào rèn luyện thể thao nói chung và chạy bộ nói riêng ngày một chuyên nghiệp tiến sát với khu vực và thế giới.