GreenHat | Ban tổ chức sự kiện

Giới thiệu về GreenHat 

Greenhat là đơn vị chuyên nghiệp và có kinh nghiệm thực hiện cho các giải chạy quy mô lớn nhất Việt Nam và có tuổi đời lâu năm như giải Techcombank Hồ Chí Minh International Marathon, Ironman 70.3 Vietnam, Pocari Sweat Run, Terry Fox Run, Lam Dong Trail và nay tổ chức giải chạy Me&Pet Run

hot

Giải chạy Lâm Đồng Trail 2024

08-10/11/2024
Lâm Đồng

Giải chạy Me&Pet Run 2024

24-25/08/2024
Hồ Chí Minh

Giải chạy Lâm Đồng Trail 2023

10/11/2023 04:00:00
Lâm Đồng