HopeBox | Ban tổ chức sự kiện

Giới thiệu về HopeBox 

HopeBox là một doanh nghiệp xã hội tại Việt Nam. Chúng tôi tuyển những người phụ đã/đang trải qua các hình thức của bạo lực trên cơ sở giới. Mô hình của chúng tôi cung cấp cho học viên các kỹ năng làm việc (bao gồm chương trình dạy nghề, kỹ năng tìm kiếm việc làm và phát triển nghề nghiệp), kỹ năng sống, chữa lành các tổn thương về tinh thần và các liệu pháp trị liệu dựa trên công việc.

Để duy trì tính bền vững, chúng tôi bán các sản phẩm do chính tay những người phụ nữ tại HopeBox làm ra. Khi bạn đặt hàng từ HopeBox, tất cả lợi nhuận sẽ giúp chúng tôi cung cấp các công việc có lương, chỗ ở an tòa và công cụ để tạo điều kiện cho những người phụ nữ đã/đang trải qua bạo lực giới có khả năng độc lập về tài chính trong tương lai.

Giải chạy Move for Hope

02/12/2023
Hà Nội