Lý Sơn Cross Island

Giới thiệu BTC Lý Sơn Cross Island

Ban tổ chức của Cross Island là những người yêu thể thao kỳ cựu, hoạt động tích cực trong phong trào chạy bộ và ba môn phối hợp từ nhiều năm nay. Không chỉ tham gia, các thành viên BTC của Cross Island còn tham gia tổ chức nhiều sự kiện thể thao cho người lớn và trẻ em tại Việt Nam.

Giải bơi Lý Sơn Cross Island

02/06/2024
Quảng Ngãi