Nexus Sport Events | Ban tổ chức sự kiện

Giới thiệu về Nexus Sport Events 

Được thành lập và hoạt động tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nexus Ideation là một cơ quan sáng tạo chuyên về Lễ hội, Sự kiện, Truyền thông và Giải pháp Du lịch Sáng tạo. Với kinh nghiệm điều hành và quản lý từ năm 2012 và được thúc đẩy bởi triết lý cốt lõi của chúng tôi là “tạo nên những kỷ niệm”, chúng tôi đã và đang tạo ra ước mơ của mình và thành công của khách hàng. Chúng tôi muốn tạo ra những kỷ niệm thú vị bằng cách để cảm xúc của khách hàng đáp ứng được sự tôn vinh và ghi dấu vào dòng thời gian của họ.

Tầm Nhìn

Từng bước tạo dựng năng lực cốt lõi làm thế mạnh trong các lĩnh vực Sự kiện thể thao, lễ hội âm nhạc, hội nghị khách hàng và activation, … nhằm tiến tới hình thành một tổ hợp đủ năng lực thực hiện những chiến dịch truyền thông đa nhiệm.