Viettel Telecom | Ban tổ chức sự kiện

TIÊN PHONG CHỦ LỰC KIẾN TẠO XÃ HỘI SỐ

Viettel tiên phong xây dựng các nền tảng số, là nơi mỗi thành viên trong xã hội cộng hưởng để cùng kiến tạo xã hội số.

NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ SỐ TOÀN CẦU

Hiện diện tại 11 quốc gia và vùng lãnh thổ, dịch vụ số do Viettel cung cấp phục vụ tập khách hàng hơn 270 triệu dân trên toàn thế giới từ Châu Á, Châu Phi và Châu Mỹ.

Các sự kiện mới đang được cập nhật!