VPBANK | Ban tổ chức sự kiện

Giới thiệu về VPBANK 

Là một trong những ngân hàng TMCP được thành lập sớm nhất tại Việt Nam, VPBank đã đạt được những bước phát triển bền vững trong suốt lịch sử của mình. Đặc biệt từ năm 2010, VPBank đã tăng trưởng vượt bậc với việc xây dựng và triển khai chương trình chuyển đổi chiến lược một cách tích cực với sự hỗ trợ từ một trong những công ty tư vấn hàng đầu thế giới.