Camping - Kong Forest

Theo thời gian bạn chọn
Km19 Khu du lịch Suối Nguồn, núi Hòn Bà, xã Suối Cát, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa
Thời gian đăng ký còn lại:

Từ 434,000đ

Mua cá nhân

Thời lượng tham gia
(Không bao gồm thời gian Training)
Regular
(14/11 - 31/12)
2 ngày 1 đêm / Trẻ em 434,000đ
2 ngày 1 đêm / Người lớn 620,000đ
2 ngày 1 đêm / Trẻ em
434,000đ

2 ngày 1 đêm / Người lớn
620,000đ

Mua nhóm

Thành viên Giảm giá
Từ 10 đến 20 5%
Từ 21 đến 30 10%
Từ 31 đến 1,000 15%