Coffeerary | Ban tổ chức sự kiện chạy bộ

Giới thiệu về Coffeerary 

Coffeerary là đơn vị sản xuất nội dung đa nền tảng chuyên sâu về cà phê, cà phê specialty tại Việt Nam. Coffeerary chính thức ra mắt vào tháng 6 năm 2022.

Coffeerary hoạt động dựa trên những định hướng:

  • Độc lập, khách quan.
  • Khoa học và cảm hứng.
  • Cập nhật và đa dạng.

Coffeerary luôn nỗ lực theo đuổi triết lý riêng, đó là mang lại những sản phẩm truyền thông có giá trị khoa học song hành cùng cảm xúc đời sống với chất lượng cao nhất gửi đến độc giả, những người yêu mến cà phê.

hot