S2C Entertainment  | Ban tổ chức sự kiện

S2C Entertainment được thành lập bởi nhóm bạn đam mê với chạy bộ và yêu thích ghi lại những khoảnh khắc đẹp của các giải đua.

Giải chạy Minh Đạm Discovery Marathon 2024
24-25/02/2024
Bà Rịa - Vũng Tàu
Giải chạy Tương Kỳ Mountain Run Challenge 2024
30-31/12/2023
Bà Rịa - Vũng Tàu
Giải chạy Minh Đạm Mountain Run Challenge 2023
07-08/10/2023
Bà Rịa - Vũng Tàu