Stop And Sports

Giới thiệu về Stop And Sports 

Stop And Sports – là đơn vị tổ chức sự kiện thể thao uy tín, chất lượng tại Bình Thuận. Stop And Sports đã vận hành thành công các giải: Stop And Run Marathon Bình Thuận, Ba môn phối hợp Bơi – Đạp – Chạy Vietnam fesTRIval, Phan Thiết Marathon…